Algemene gedragscodes

 • Inzet en passie
 • Rechtvaardigheid
 • Verantwoordelijkheid
 • Respect en gelijkwaardigheid
 • Blijf altijd beleefd

Voor zwemmers

 • Je zwemt voor je plezier en om je te verbeteren, maar altijd met respect voor jezelf, je medezwemmers, de coach, je tegenstanders en de officials en medewerkers.
 • Geef zelf het goede voorbeeld.
 • Toon betrokkenheid, kijk of je iets voor de vereniging kunt doen.
 • Respecteer de inzet en inbreng van al die mensen die het mogelijk maken om te kunnen zwemmen, want dit is niet zo vanzelfsprekend.

Voor coaches/trainers

 • Haal het beste en het meest sportieve in de zwemmers naar boven, op een positieve, aanmoedigende manier.
 • Geef zelf het goede voorbeeld.
 • Kam zwemmers nooit af als zij iets (nog) niet kunnen. Moedig ze op een positieve manier aan om te blijven proberen.
 • Volg het advies op van een arts of fysiotherapeut bij het bepalen of een geblesseerde zwemmer wel of niet kan trainen.

Voor officials

 • Probeer een wedstrijd aan te voelen. Een niveauwedstrijd is een andere wedstrijd dan een competitiewedstrijd.
 • Stel je neutraal en objectief op.

Voor ouders/verzorgers en begeleiders

 • Steun je kind.
 • Toon betrokkenheid, kijk of je iets voor de vereniging kunt doen.
 • Respecteer de inzet en inbreng van al die mensen die het mogelijk maken om je kind te kunnen laten zwemmen, want dit is niet zo vanzelfspreken.