Informatie afzwemmen A-,B-, C-diploma

LET OP STAAN 2 TIJDEN PER DIPLOMA VERMELD!


C diploma                                                                       
Aanvang Afzwemmer 12.00 uur
Ouder naar binnen om te kijken 12.45  uur            
        
B diploma 
Aanvang Afzwemmer 12.30 uur     
Ouder naar binnen om te kijken 12.45  uur    
                
A diploma 
Aanvang Afzwemmer 12.30 uur      
Ouder naar binnen om te kijken 12.45  uur         
   
Daar wij een grote groep afzwemmers hebben zijn er wat spelregels omtrent het kijken.  
- Er mag 1 ouder per afzwemmer beneden aan de badrand plaatsnemen met 1,5 m afstand.
- Het C diploma wordt gedeeltelijk afgenomen tijdens de zwemlessen daarom willen wij deze ouders vragen pas om 12.45 uur naar binnen te komen. 
- De tribune zal ook open zijn voor ouders, broertjes en zusjes van de afzwemmers.

Dus 1 ouder beneden en 1 ouder met kinderen boven op de tribune!!!!!
Zo maken we er met elkaar een feestje van,voor de AFZWEMMERS.